Ottjärns naturreservat

Adress: Ottjärn, 91492 Lögdeå Datum: Fredag 19 jul 2019 - måndag 30 sep 2019 Visa karta

Adress: Ottjärn, 91492 Lögdeå

Naturrreservatet Ottjärn nordväst om Hyngelsböle.

I sluttningarna utmed den meandrande Ottjärnbäcken växer granskogar rika på hänglavar och stora grova aspar. Här finns bland annat den småflikiga brosklaven, en art som växer högt uppe i asparnas kronor. Den och många andra arter behöver gamla naturskogar för att överleva.

Skogen är helt grandominerad med en dominerande beståndsålder på ca 100 - 130 år, men spridda äldre träd på ca 150 år förekommer. Aspar och grova björkar förekommer allmänt spridda i beståendet och fläckvis även tall. Småflikig brosklav förekommer mycket allmänt på asparna.

Nere efter bäcken förekommer mer löv såsom björk, al, sälg, trädformig rönn och mycket grova aspar. Längst upp i sluttningen är skogen gles och mycket hänglavsrik. I den nedre delen av sluttningen finns det gott om utströmningsområden med rikare vegetation.
I sydostsluttningen mellan Ottjärnbäcken och det mindre biflödet står en lövblandad barrskog med ett mycket stort inslag av gamla, grova och högväxta björkar och aspar. Skogen är tät och självgallrande med rikliga mängder av död ved, främst björk, gråal och asp men även gran. Här finns spår efter två kolmilor varav en mycket stor. Skogen har troligen kommit upp efter denna verksamhet för drygt 100 år sedan och inte rörts sedan dess.

Skydd
Ottjärn har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv.

Visa mer

Tillfällen

Datum Plats    
26 Aug
Måndag 26 aug 2019 Nordmalings kommun
27 Aug
Tisdag 27 aug 2019 Nordmalings kommun
28 Aug
Onsdag 28 aug 2019 Nordmalings kommun
29 Aug
Torsdag 29 aug 2019 Nordmalings kommun

Om denna aktivitet