Långrumpskogens naturreservat

Adress: Brattfors, 914 90 Nordmaling Datum: Onsdag 18 sep 2019 - måndag 30 sep 2019 Visa karta

Adress: Brattfors, 914 90 Nordmaling

En av Nordsveriges mest skyddsvärda naturskogar.

Långrumpskogen är en urskog i Öreälvens dalgång. Genom reservatet rinner Långrumpbäcken som gett reservatet dess namn. Utmed bäcken finns det ett några hundra meter brett bälte med sumpgranskog där de äldsta granarna är upp emot 300 år gamla. Grenarna är ofta draperade med skägglav.

Till den gamla skogen med döda, döende träd och kullfallna stammar hör en rad insekter som blivit alltmer sällsynta allteftersom virkesproduktionsskogarna tagit över det mesta av landskapet. För de arterna är Långrumpskogen en av norra Sveriges mest skyddsvärda skogar.

Service: Informationstavlor, vandringsstig, parkering.

Visa mer

Tillfällen

Datum Plats    
19 Sep
Torsdag 19 sep 2019 Nordmalings kommun
20 Sep
Fredag 20 sep 2019 Nordmalings kommun
21 Sep
Lördag 21 sep 2019 Nordmalings kommun
22 Sep
Söndag 22 sep 2019 Nordmalings kommun

Om denna aktivitet