Skalbergets naturreservat

Adress: 91495 Gräsmyr Datum: Måndag 13 maj 2019 - måndag 30 sep 2019 Visa karta

Adress: 91495 Gräsmyr

I Skalbergets naturreservat hittar du lummig blandskog vid Hörnåns strand.

Vandra från den lummiga blandskogen vid Hörnåns strand upp till den karga hällmarkstallskogen på Skalbergets topp. Bland de knotiga gamla tallarna har du fin utsikt över omgivande landskap.

Skalberget är lättillgängligt då en körväg slingrar sig genom reservatet från Gräsmyr ut till väg 539. Det finns även flera mindre, lättvandrade stigar.

Ung lövbränna
I västra delen av Skalbergets naturreservat finns något så ovanligt som en ung naturskog. Den har troligtvis uppkommit till följd av en skogsbrand under 1900-talets första hälft. Den gamla barrskogen försvann och gav plats åt björk och asp.

Nu har det börjat komma upp granar mellan lövträden och den täta skogen har börjat självgallra, vilket betyder att många träd dör och ramlar omkull på grund av platsbrist. Det är en del av den naturliga successionen i en obrukad skog.

Den stora mängden död ved gör att många ovanliga naturskogsarter erbjuds livsutrymme. De granar och aspar som står kvar kommer att växa på sig och så småningom bli riktigt grova.

Näringsrik granskog
Marken längs Hörnån är näringsrik. Granarna blir snabbt grova och här trivs lövträd som björk, asp, hägg och rönn. Marken täcks av krävande örter och gräs, till exempel torta, hässlebrodd, hultbräken, ögonpyrola och underviol. Här finns aspar som är flera hundra år gamla, riktiga giganter.

Hällmarkstallskog
Toppen av skalberget består av kala hällmarker med många små branter och raviner. Skogen är gles och växer mycket långsamt – en stor kontrast mot den lummiga skogen nere vid Hörnåns strand. Bland de knotiga tallarna kan du få se den vackra tofsmesen flyga omkring på jakt efter föda. Stanna en stund på toppen och njut av utsikten.

Visa mer

Tillfällen

Datum Plats    
27 Maj
Måndag 27 maj 2019 Nordmalings kommun
28 Maj
Tisdag 28 maj 2019 Nordmalings kommun
29 Maj
Onsdag 29 maj 2019 Nordmalings kommun
30 Maj
Torsdag 30 maj 2019 Nordmalings kommun

Om denna aktivitet