Olofsfors Bruk

Olofsfors 18, 914 91 Nordmaling

Olofsors Bruk är inte bara ett besöksmål, utan även en plats för föreställningar, utställningar, marknader m.m.

Ett av Sveriges bäst bevarade järnbruk. Sedan 1762 har järn varit i fokus på Olofsfors bruk. Skogarna och vattendragen gjorde det möjligt att framställa tack- och stångjärn av hög kvalitet. Järnmalmen hämtades hem från gruvor i Uppland och Bergslagen och de färdiga produkterna gick på export till Europa. Den gamla bruksmiljön är bland de bäst bevarade i landet. Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum vårdar stora delar av området och arrangerar, föreställningar, visningar och aktiviteter.

Kontaktinformation

Webbsida
http://www.olofsforsbruk.nu/
Öppettider
Öppet alla dagar under sommaren, övrig tid efter bokning