Långrumpskogens naturreservat

Adress: Brattfors, 914 90 Nordmaling Datum: Onsdag 18 sep 2019 - måndag 30 sep 2019 Visa karta

Adress: Brattfors, 914 90 Nordmaling

En av Nordsveriges mest skyddsvärda naturskogar.

Långrumpskogen är en urskog i Öreälvens dalgång. Genom reservatet rinner Långrumpbäcken som gett reservatet dess namn. Utmed bäcken finns det ett några hundra meter brett bälte med sumpgranskog där de äldsta granarna är upp emot 300 år gamla. Grenarna är ofta draperade med skägglav.

Till den gamla skogen med döda, döende träd och kullfallna stammar hör en rad insekter som blivit alltmer sällsynta allteftersom virkesproduktionsskogarna tagit över det mesta av landskapet. För de arterna är Långrumpskogen en av norra Sveriges mest skyddsvärda skogar.

Service: Informationstavlor, vandringsstig, parkering.

Visa mer

Tillfällen

Datum Plats    
23 Sep
Måndag 23 sep 2019 Nordmalings kommun
24 Sep
Tisdag 24 sep 2019 Nordmalings kommun
25 Sep
Onsdag 25 sep 2019 Nordmalings kommun
26 Sep
Torsdag 26 sep 2019 Nordmalings kommun

Om denna aktivitet